DVB-C digitálne vysielanie

DVB-C je skratka pre Digital Video Broadcasting–Cable, čo v slovenskom jazyku znamená digitálne televízne vysielanie cez káblové distribučné siete.Výhodou oproti klasickej analógovej televízii je výrazne vyšší počet televíznych programov, ale aj ponuka celého radu funkcií, ktoré zvyšujú komfort a zážitok zo sledovania televízneho vysielania.

Výhody
  • EPG elektronický programový sprievodca, teda okamžitý prístup k informáciám o programe, ktorý sa vysiela, alebo sa bude vysielať.
  • Audio stopy ku väčšine programov sú dostupné viaceré jazykové mutácie. Ocenia študenti cudzích jazykov.
  • Titulky ku niektorým programom sú vysielané rôznojazyčné titulky. Čo prispieva k učeniu jazykov, je vhodné aj pre nedoslýchavých.
  • Kvalita obrazu digitálne programy sa vysielajú v SD aj HD kvalite až do 1080p. S výhodou využijú hlavne veľké obrazovky LCD či plazmové.
  • Kvalita zvuku programy sú vysielané s vyššou kvalitou zvuku (dolby surround 5.1)
  • Digitálne rozhlasové stanice v Krompachoch je príjem rádiových staníc značne obmedzený, a preto firma Krom-sat zaradzuje do vysielania množstvo rozhlasových staníc v digitálnej kvalite.
Možnosti príjmu DVB-C
  1. Televízny prijímač s DVB-C tunerom
Mnoho moderných televíznych prijímačov ešte neobsahuje potrebný DVB-C tuner. Pri kúpe televízneho prijímača dbajte, aby obsahoval DVB-C tuner, CI slot, ako aj možnosť dekódovania MPEG 2 aj MPEG 4. Pre sledovanie kódovaných kanálov je potrebné obdržať CA modul od spoločnosti Krom-sat ako aj dekódovaciu kartu s Vami zvolenými programovými balíkmi. Po vložení karty do modulu a modulu do CI šachty budú zvolené kanály odkódované.

  1. Set-top box
Majitelia moderných TV bez DVB-C tunera ako aj majitelia starších TV majú taktiež možnosť prijímať programy v digitálnej kvalite a to prostredníctvom set-top boxu, ktorý si môžu prenajať od spoločnosti Krom-sat. Do set-top boxu je potrebné vložiť dekódovaciu kartu, ktorá odkóduje zvolené obľúbené programy. Set-top box sa pripája k modernej TV pomocou HDMI káblu, k staršej TV je možné pripojenie cez SCART.